Utasbiztosítás vagy Európai Egészségbiztosítási kártya?

Kategória: Hírek,

 
Számtalan alkalommal kérdezik tőlünk az utasok, hogy kell-e kötniük utasbiztosítást, hiszen ők rendelkeznek Egészségbiztosítási kártyával. 
Hogy végre tisztázzuk a kérdést, most leírjuk melyik mire terjed ki, illetve melyik milyen előnyökkel jár.  
 
 
Azon személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, illetve rendelkeznek érvényes társadalombiztosítással, kiválthatják az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Ennek segítségével az alábbi országokban vehető igénybe egészségügyi szolgáltatás:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus (görög rész), Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia (csak sürgősségi)
A kártya előnye, hogy a szükséges ellátások költségeit, tekintet nélkül az árra, megtéríti a károsult számára. Van azonban számtalan szolgáltatás, amelyre a kártya nem nyújt fedezetet.
 
 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható az alábbiakra:

 • nem fedezi az orvosi kezelés önrészét (sok EGT tagállamban kell önrészt fizetni, mely általában 20%, de országonként eltérő)
 • magánpraxisokban nem használható, csak a helyi társadalombiztosítással szerződött intézményekben, melyek leginkább az állami intézmények
 • ami nem sürgősségi ellátás, nem alkalmazható
 • nem alkalmas receptdíj fizetésére (gyógyszerek)
 • számos országban nem fedezi a mentési költségek megtérítésére (pl. szállítás, roncsból kivágás), a többi utas elszállítására
 • nem alkalmazható intézmény vagy orvos kirendelésére 
 • nem fedezi a költségét a magyar és külföldi orvos közötti konzultációnak
 • nem fedezi a beteg hazaszállítását: tehát a sürgősségi ellátás után a betegnek magának kell megszerveznie és fizetnie a hazajutását, 
 • nem fedezi a tolmács költségét, hogy megkönnyítse az orvosokkal és nővérekkel folytatott beszélgetéseket, így ha valaki az európai egészségkártyával kerül kórházba, annak jól kell beszélnie az adott nyelven 
 • Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban és Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Eszerint ezen országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség
 • a beteg és hozzátartozói közti kapcsolatfelvétel (telefonálás) költségei, a beteglátogatás költségei
 

Mik az utasbiztosítás előnyei szemben az európai egészségkártyával?

 • A biztosítók többsége a választott csomagtól függően teljes körű, 24-órás, magyar nyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújt. Az asszisztencia-szolgáltatás megszervezi a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tart az orvossal, kórházzal, konzíliumot biztosít, tolmácsol, értesíti a hozzátartozókat, szükség esetén pénzsegélyt továbbít, lehetővé teszi a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, segítséget nyújt sérült személygépkocsi hazahozatalához, stb. Mindezt az adott ország nyelvén teszi
 • Köthetünk akár olyan olyan utasbiztosítást, mely a teljes ellátást fedezi, akár az önrészt is a szerződésben meghatározott összegig, így nem merülhet fel váratlan költség
 • Minden magyar állampolgár megkötheti, nem számít, hogy rendelkezi-e társadalombiztosítással
 • Bármelyik egészségügyi intézményben, akár magánpraxisban is elfogadják, így elég a legközelebbi intézményt felkeresni. 
 • Bizonyos csomagok fedezik a sérült hazaszállítását a szerződésben meghatározott összegig.
 • Különböző szolgáltatásokkal bővíthető:  
 • poggyászbiztosítás (útipoggyász vagy útiokmány ellopása vagy sérülése esetére),
 • halál vagy rokkantság esetén egyösszegű térítés,
 • baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj,
 • csonttörés esetén egyösszegű térítés,
 • poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés,
 • jogvédelmi biztosítás (óvadék és ügyvédi költségek kifizetése),
 • felelősségbiztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.
 

Mik az európai egészségkártya előnyei az utasbiztosítással szemben?

 • ingyenes (www.oep)
 • a szükséges ellátások költségeit, tekintet nélkül az árra, megtéríti a károsultnak, míg a biztosító az ellátások költségeit csak a biztosítási összeg erejéig vállalja
 
Láthatjuk, hogy az utasbiztosítás jóval teljeskörűbb szolgáltatást nyújt. Ennek ellenére javaslatunk, hogy érdemes mindkét szolgáltatással rendelkezni külföldi utazás esetén. 
 
Ha szeretnél utasbiztosítást kötni, az alábbi linken megteheted: https://legjobbutak.hu/aegon
 
Vissza a hírekhez